Wong Shun Leung

Wong Shun Leung

Wong Shun Leung is geboren op 8 mei 1935 als oudste zoon van een Kantonese geneesheer. Al van jongs af aan gefascineerd door vechten, trainde Wong niet alleen in de sportschool, maar testte hij zijn vaardigheden ook tijdens vele straatgevechten in de praktijk.
Omdat de vader van Wong Shun Leung bekend was met de plaatselijke Kung-Fu scene, kreeg Wong Shun Leung alle gelegenheid diverse vechtstijlen te bekijken en te beoefenen. Op daken van flats en parkeerterreinen zag hij hoe bendeoorlogen en persoonlijke geschillen op een brute manier werden uitgevochten. Het bijwonen van deze gevechten bracht Wong in contact met leerlingen van verschillende vechtstijlen en leerde hem een belangrijke les: “Sla eerst en vraag later!”.
Wong Shun Leung begon met Tai-Chi Chuan, maar kwam snel in aanraking met het westerse boksen. Omdat boksen in de ogen van Wong meer vechtwaarde had dan Tai-Chi, besloot hij over te stappen. Echter, toen Wong Shung Leung zijn toenmalig boksleraar bij vergissing te hard trof, raakte zijn leraar geïrriteerd en viel hem aan. Wong, bloedend uit z’n mond en neus, dreef zijn leraar in een hoek en sloeg hem knock-out. Wong verloor hierdoor het respect voor zijn leraar en stopte met boksen.
Ving Tsun Kung-Fu was destijds nog nauwelijks bekend. De enige beoefenaar en leraar met een goede reputatie was Yip Man. Op 17 jarige leeftijd bezocht Wong de school van Yip Man. Wong observeerde de leerlingen tijdens de zogenaamde chi sau (hyperlink?) training. In vergelijking met zijn bokservaringen vond hij de bewegingen onrealistisch en lachwekkend. Vrijwel direct werd hij door een leerling tot een gevecht uitgedaagd. Al na enige seconden lag de tegenstander van Wong als verliezer op de grond.
Yip Man, onthutst door de verrassende overwinning, stelde Wong voor om tegen een van zijn meer ervaren leerlingen te vechten. Wong nam de uitdaging aan en had wederom geen probleem het gevecht te winnen. Yip man zag dit als een persoonlijke uitdaging en vocht nu zelf tegen Wong Shun Leung. Wong herinnerde zich de gebeurtenis met zijn boksleraar en dacht dat hij de al 59-jarige Yip Man  zeker gemakkelijk zou verslaan. Met veel voetenwerk en snelle bewegingen wilde hij hem vermoeien.
Yip Man was echter zeer tactisch en manoeuvreerde Wong in een hoek. Toen deze een trap wilde maken, werd hij door Yip Man uit evenwicht gebracht. Wong Shun Leung viel tegen een muur waarna Yip Man de afstand snel overbrugde met enige slagen duidelijk maakte dat Wong kansloos was. De lichaamscontrole en snelheid van Yip Man verrasten Wong volledig: Wong had in Yip-Man(hyperlink) zijn nieuwe meester gevonden.

Wong Shun Leung - Siu Lim TauWong was ambitieus en trainde hard. Yip Man observeerde hem en vertelde zijn oudste leerling, Leung Sheung, dat hij ervan overtuigd was dat Wong binnen een jaar Ving Tsun bekend zou maken in Hong Kong. Yip Man vergiste zich. Het duurde geen jaar, maar slechts 3 maanden. Wong Shun nam elke uitdaging aan en kwam steeds als winnaar uit de strijd. Tussen zijn 18e en 19e levensjaar vocht Wong meer dan 60 gevechten. Dankzij deze gevechten had Wong bereikt dat Ving Tsun het onderwerp van gesprek werd in Hong Kong.
Wong Shun Leung is overleden op 28 januari 1997. Een schok voor iedereen die hem heeft gekend. Hij was altijd erg openhartig. Zijn lesmethoden leken autoritair en traditioneel, maar hij was altijd bereid om zijn leerlingen te adviseren en hun vragen te beantwoorden. En in tegenstelling tot Yip Man , gaf hij ook les aan westerlingen.

U kunt meer lezen over het leven van Wong Shun Leung op Wikipedia.