Vier Basisvormen

In het Ving Tsun Kung Fu zijn er enkele trainingsvormen die je zonder partner oefent. Deze vormen bevatten de ideeën en principes van het Ving Tsun. Het zijn dus niet alleen toepassingen voor gevechtssituaties, maar ook abstracte bewegingen die gedrag aanleren waardoor je een gevecht kan winnen.

Het trainen van deze vormen, voor de spiegel en zonder bijkomende stress van een tegenstander, is er op gericht om je vaardigheden te vergroten en je bewegingen te perfectioneren.

Wong Shun Leung - Siu Lim Tau

De Eerste Vorm – Siu Lim Tau

De nadruk in de eerste vorm ligt op het ontwikkelen van een goede stand en stoot. Daarnaast is de eerste vorm een verzameling van alle armbewegingen in het Ving Tsun en is daarmee de basis voor de volgende vormen.

Wong Shun Leung - Chum kiu

De Tweede Vorm- Chum kiu

In de tweede vorm staat het trainen van balans centraal. Verschillende bewegingscombinaties worden hierin getraind, zoals mobiliteit en voetenwerk.

Wong Shun Leung - Biu Gee

De Derde Vorm – Biu Gee

De derde vorm biedt vechtstrategieën waarmee we ons uit schijnbaar uitzichtloze situaties kunnen redden. Denk hierbij aan één zeer sterke of zelfs meerdere tegenstanders.

Dummy – Mook Yan Chong

Bij deze trainingsmethode wordt er gebruik gemaakt van een houten pop. Dummytraining leert je om nadelige situaties en gemaakte fouten te corrigeren. Daarnaast verbetert deze training timing en gelijktijdigheid van je bewegingen.